Velkommen til Norsk Transaksjonsanalytisk Forening!

Featured

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

NTAF er en åpen, selvstendig og landsomfattende forening
med formål å arbeide for TA’s utvikling og anvendelse i Norge.

Virkeområder er:
– Erfaringsutveksling
– Tilrettelegging av utdannings- og treningstilbud
– Informasjon til medlemmene
– Spre informasjon om TA

Medlemmer av NTAFer også medlemmer av
EATA (European Association of Transactional Analysis).

 Klikk her for å bli medlem i NTAF

Expired: Introduksjonskurs i transaksjonsanalyse

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE – 101 Kurs
22 og 23 JANUAR 2015

Kurset vil gi en forståelse av individer og samspill, og hvordan vi kan få det bedre med oss selv og i vårt forhold til andre.
Det vil være nyttig for alle, ikke minst for den som arbeider med mennesker, for eksempel i sosial- og helsevesen, undervisning, personaladministrasjon, kirkelig sammenheng og organisasjons – og lederutvikling.

101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen og er en forutsetning for å utdanne seg videre innen TA.

Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjon og diskusjon.

Hovedbolkene vi analyserer er:

 • Personlighetens struktur, jeg-tilstander
 • Personlighetens utvikling, livsplan
 • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
 • Samspill som kan ende dårlig, psykologiske spill
Kursleder er Oddmund Teigen, som er internasjonalt godkjent til å lede slike kurs. Kursbeviset som gis er derfor også internasjonalt godkjent.

TID:
Torsdag 22.januar kl. 10.00 – 17.00
Fredag 23.januar, samme klokkeslett, eller en time tidligere hvis deltakerne ønsker.

STED:
Sundveien 7B, Nesøya, like utenfor Sandvika.

PRIS:
Kr. 1.500.- (For medlemmer av NTAF, kr. 1.200,-)
Inkluderer kaffe/te/kjeks og frukt.

PÅMELDING SNAREST.
ANTALL DELTAKERE: MAKS. 12

For mer informasjon og påmelding, kontakt Oddmund Teigen, tlf. 91537327 eller e-post: oddmund@teigen.us 

Oddmund Teigen

Transaksjonsanalytiker, veileder og lærer,  ITAA/EATA
Veileder, Pastoral-Klinisk Utdanning
Godkjent psykoterapeut av European Association for Psychotherapy
Assosiert medlem, Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening
Sundveien 7c,  1397 Nesøya
Mob: 915 37 327        Tel:  66 84 79 03         Bankgiro: 8389.12.15269
Fax: 66 77 93 46         E-post: oddmund@teigen.us

Litt om virksomheten i høst og noe aktuelt stoff forøvrig

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Hei, alle medlemmer!

Semestermelding fra NTAF:

Juni:

NTAF-01Frokostmøte ble holdt Onsdag 11. juni hos Oddmund Teigen. Det ble et hyggelig og uformelt treff i deilig sommervær. Her ser dere noen av de 7 medlemmene som deltok.
Dette er noe vi gjerne gjentar om det er ønske om det.
Kom gjerne med forslag til tid og innhold!
Oddmund gikk kort gjennom historien til foreningen de siste årene og sa litt om det internasjonale samarbeidet i den europeiske sammenslutningen, EATA.

Juli:

NTAF-ArvidCouncil møte fant sted i Berlin, der vår nyvalgte delegat,
Arvid Strand, som vi ser her, deltok for første gang.
Han ble medlem av kommunikasjonskomiteen i EATA Council.
Arvid er psykolog og har mange år bak seg i helsevesenet, bl.a. som fagsjef i Blå Kors og leder av en psykiatrisk poliklinikk i Oslo. Nå er han i privat praksis på heltid.
På EATA’s generalforsamling ble for øvrig Oddmund tildelt en medalje fra COC, Commission of Certification, for sin tjeneste som eksaminator gjennom mange år.

September:

Introduksjonskurs i TA, 101, ble gjennomført 11 og 12 september, som annonsert på hjemmesiden.

Veilednings og treningsgruppa startet igjen etter ferien:NTAF-Veiledningsgruppe

 

Oktober:

Siste nummer av «Newsletter», EATA’s nyttige og innholdsrike organ skal dere alle ha fått tilsendt på epost. For nye medlemmer, her er linken:

http://www.eatanews.org/newsletter/

November:

Invitasjon til Nordisk konferanse 17-19 april 2015.
http://finta.net/2014/09/16/pohjoismainen-ta-konferenssi-ahvenanmaalla-17-19-4-2015/

Transaksjonsanalyse for viderekomne

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Transaksjonsanalyse for viderekommende. Profesjonell og personlig vekst og utvikling

For deg som vil styrke din kompetanse i arbeid med mennesker for eksempel innenfor:

 • psykoterapi
 • coaching
 • rådgivning
 • organisasjons – og lederutvikling
 • undervisning
 • sjelesorg
 • veiledning.

Her er også mulighet for spesialtrening for deg som ønsker å bli godkjent TA praktiker. Alle timer vil telle i kravet som stilles for å ta eksamen i Transaksjonsanalyse.

Tilbudet gis primært ved gruppesamlinger, men individuell veiledning er mulig i tillegg etter avtale. Vi har 3-4 samlinger à to dager i semesteret. Det er ingen fast avslutningstid, men man binder seg for ett semester av gangen. Kursbevis gis for den tid man har deltatt.

Gruppen vil bestå av deltakere med ulik erfaringsbakgrunn, både med hensyn til kompetansenivå og arbeidsområde, noe vi har god erfaring med.

Konsepter fra 101 kurset vil bli utdypet og oppdatert.
I god TA tradisjon vil vi gjennom kontrakter ha fokus på hvilke læringsmål du ønsker å sette deg til enhver tid.
Slik kan du skreddersy din læring når det gjelder å utvikle deg angående de relasjonelle utfordringer du står i.

Vekst og utvikling skjer ved trening og veiledning, i tillegg til teoretiske innlegg, diskusjoner, demonstrasjoner og rollespill, gjerne med bruk av video.

Det vil også være mulig å få trening i å veilede, altså å få veiledning på veiledning.

Forutsetningen for å delta er grunnkurset i TA, 101.
Dessuten vil det være en fordel å stå i et relevant arbeid med mennesker. 

Vår 2015:
Mars: 05 og 06,
April:  14 og 15
Mai: 07 og 08
Juni: 29 og 30

Sted:
Sundveien 7b, 1397 Nesøya, like utenfor Sandvika.

Nærmere opplysninger og påmelding ved henvendelse til kursansvarlig Oddmund Teigen på tlf. 91537327 eller e-post:oddmund@teigen.us 

Oddmund Teigen

Transaksjonsanalytiker, veileder og lærer,  ITAA/EATA
Veileder, Pastoral-Klinisk Utdanning
Godkjent psykoterapeut av European Association for Psychotherapy
Assosiert medlem, Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening
Sundveien 7c,  1397 Nesøya
Mob: 915 37 327        Tel:  66 84 79 03         Bankgiro: 8389.12.15269
Fax: 66 77 93 46         E-post: oddmund@teigen.us