Velkommen til Norsk Transaksjonsanalytisk Forening!

Featured

FacebookLinkedInTwitter

NTAF er en åpen, selvstendig og landsomfattende forening
med formål å arbeide for TA’s utvikling og anvendelse i Norge.

Virkeområder er:
- Erfaringsutveksling
- Tilrettelegging av utdannings- og treningstilbud
- Informasjon til medlemmene
- Spre informasjon om TA

Medlemmer av NTAFer også medlemmer av
EATA (European Association of Transactional Analysis).

 Klikk her for å bli medlem i NTAF

Introduksjonskurs i transaksjonsanalyse

FacebookLinkedInTwitter

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE
4. -5. SEPTEMBER 2014

Kurset vil gi en forståelse av individer og samspill, og hvordan vi kan få det bedre
med oss selv og i vår kommunikasjon med andre.

Kurset er nyttig for alle som jobber med mennesker, for eksempel kundemottakere,
psykologer, veiledere, lærere og ledere.

101-kurset er et introduksjonskurs i Transaksjonsanalyse, godkjent av den
internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen og er en
forutsetning for å utdanne seg videre i Transaksjonsanalyse.

Grunnbegrepene i TA blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser,
demonstrasjon og diskusjon.

Begrepene omfatter hovedsakelig:

  • Analyse av personlighetens struktur, jeg-tilstander
  • Analyse av personlighetsutvikling, livsplan (life script)
  • Analyse av typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
  • Hvordan takle vanskelige samspill, psykologisk spill

Kursleder er Oddmund Teigen, prest, psykoterapeut og psykoterapiveileder.
Kursbeviset er internasjonalt godkjent.
Begrenset antall plasser.

Informasjon

Dato: 04. og 05. september
Sted: Sundveien 7b, 1397 Nesøya, like utenfor Sandvika.
Pris: 1500,- for begge dager. Deltageravgiften inkluderer kaffe og frukt.

For mer informasjon, priser og påmelding, kontakt Oddmund Teigen.
Tlf: 915 37 327 eller E-post: oddmund@teigen.us

Transaksjonsanalyse for viderekomne

FacebookLinkedInTwitter

Profesjonell og personlig vekst og utvikling

For deg som vil styrke din kompetanse i arbeid med mennesker for eksempel innenfor:

psykoterapi, coaching, rådgivning, organisasjons – og lederutvikling, undervisning, sjelesorg eller veiledning.
Her er også mulighet for spesialtrening for deg som ønsker å bli godkjent TA praktiker.

Alle timer vil telle i kravet som stilles for å ta eksamen i Transaksjonsanalyse.

Tilbudet gis primært ved gruppesamlinger, men individuell veiledning er mulig i tillegg etter avtale. Vi har 3-4 samlinger à to dager i semesteret.  Det er ingen fast avslutningstid, men man binder seg for ett semester av gangen. Kursbevis gis for den tid man har deltatt.

Gruppen vil bestå av deltakere med ulik erfaringsbakgrunn, både med hensyn til kompetansenivå og arbeidsområde, noe vi har god erfaring med.

Konsepter fra 101 kurset vil bli utdypet og oppdatert.

I god TA tradisjon vil vi gjennom kontrakter ha fokus på hvilke læringsmål du ønsker å sette deg til enhver tid.

Slik kan du skreddersy din læring når det gjelder å utvikle deg angående de relasjonelle utfordringer du står i.

Vekst og utvikling skjer ved trening og veiledning, i tillegg til teoretiske innlegg, diskusjoner, demonstrasjoner og rollespill, gjerne med bruk av video.

Det vil også være mulig å få trening på å veilede, altså å få veiledning på veiledning.

Forutsetningen for å delta er grunnkurset i TA, 101, eller tilsvarende.
Dessuten vil det være en fordel å stå i et relevant arbeid med mennesker.

Tider våren 2014:
Februar: 19 og 20, April: 09 og 10, Mair: 21 og 22 og Juni: 11 og 12.
Kl. 09.00 til 16.00.

Tider høsten 2014:

September 30 og Oktober 1, November 4 og 5, og Desember 2 og 3

Sted:  Sundveien 7b, 1397 Nesøya, like utenfor Sandvika.
Pris:  Kr. 4.000 pr semester

Last ned kursbeskrivelse i PDF for utskrift.

Nærmere opplysninger og påmelding ved henvendelse til kursansvarlig.

Oddmund Teigen

Transaksjonsanalytiker, veileder og lærer,  ITAA/EATA
Veileder, Pastoral-Klinisk Utdanning
Godkjent psykoterapeut av European Association for Psychotherapy
Assosiert medlem, Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening
Sundveien 7c,  1397 Nesøya
Mob: 915 37 327        Tel:  66 84 79 03         Bankgiro: 8389.12.15269
Fax: 66 77 93 46         E-post: oddmund@teigen.us