Velkommen til Norsk Transaksjonsanalytisk Forening!

Featured

NTAF er en åpen, selvstendig og landsomfattende forening
med formål å arbeide for TA’s utvikling og anvendelse i Norge.

Virkeområder er:
– Erfaringsutveksling
– Tilrettelegging av utdannings- og treningstilbud
– Informasjon til medlemmene
– Spre informasjon om TA

Medlemmer av NTAFer også medlemmer av
EATA (European Association of Transactional Analysis).

 Klikk her for å bli medlem i NTAF

Oppdag mer om deg selv og dine samspill med andre INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE Kurset vil gi en mulighet til å høyne vår bevissthet for det som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Det kan dreie seg om tanker, følelser og adferd. Ved økt bevissthet, kan vi settes i stand til å se/gjøre ønskede endringer i gamle, innlærte mønstre. Det kan gjelde både privat og på jobb. Siden det relasjonelle perspektivet er viktig i TA, vil begrepet «kontrakt», være viktig. Det betyr at vi sammen blir enige om hvordan vi vil gjennomføre kurset, og at vi blir enige om taushetsplikt, i den grad noen deler personlige historier. For oss prester, vil kurset ha relevans for alle våre oppgaver og relasjoner. Vi beveger oss jo i et mangfold av oppgaver, som f.eks. forkynnelse, undervisning, sjelesorg, ledelse, medarbeiderskap og mye mer. 101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen. Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjoner og diskusjoner. Hovedbolkene vi analyserer er og gjør tilgjengelig for ny bevissthet, er: • Personlighetens struktur, jeg-tilstander • Personlighetens utvikling, livsplan • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen • Hvordan takle, eventuelt endre, samspill som ellers kan ende dårlig, psykologiske spill

101 kurs

Oppdag mer om deg selv og dine samspill med andre

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE

Kurset vil gi en mulighet til å høyne vår bevissthet for det som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Det kan dreie seg om tanker, følelser og adferd. Ved økt bevissthet, kan vi settes i stand til å se/gjøre ønskede endringer i gamle, innlærte mønstre. Det kan gjelde både privat og på jobb.

Siden det relasjonelle perspektivet er viktig i TA, vil begrepet «kontrakt», være viktig. Det betyr at vi sammen blir enige om hvordan vi vil gjennomføre kurset, og at vi blir enige om taushetsplikt, i den grad noen deler personlige historier.

For oss prester, vil kurset ha relevans for alle våre oppgaver og relasjoner. Vi beveger oss jo i et mangfold av oppgaver, som f.eks. forkynnelse,  undervisning, sjelesorg, ledelse,  medarbeiderskap og mye mer.

101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen.

Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjoner og diskusjoner.

Hovedbolkene vi analyserer er og gjør tilgjengelig for ny bevissthet, er:

 • Personlighetens struktur, jeg-tilstander
 • Personlighetens utvikling, livsplan
 • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
 • Hvordan takle, eventuelt endre, samspill som ellers  kan ende dårlig, psykologiske spill

Skriv tekst her

Oppdag mer om deg selv og dine samspill med andre

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE

Kurset vil gi en mulighet til å høyne vår bevissthet for det som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Det kan dreie seg om tanker, følelser og adferd. Ved økt bevissthet, kan vi settes i stand til å se/gjøre ønskede endringer i gamle, innlærte mønstre. Det kan gjelde både privat og på jobb.

Siden det relasjonelle perspektivet er viktig i TA, vil begrepet «kontrakt», være viktig. Det betyr at vi sammen blir enige om hvordan vi vil gjennomføre kurset, og at vi blir enige om taushetsplikt, i den grad noen deler personlige historier.

For oss prester, vil kurset ha relevans for alle våre oppgaver og relasjoner. Vi beveger oss jo i et mangfold av oppgaver, som f.eks. forkynnelse,  undervisning, sjelesorg, ledelse,  medarbeiderskap og mye mer.

101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen.

Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjoner og diskusjoner.

Hovedbolkene vi analyserer er og gjør tilgjengelig for ny bevissthet, er:

 • Personlighetens struktur, jeg-tilstander
 • Personlighetens utvikling, livsplan
 • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
 • Hvordan takle, eventuelt endre, samspill som ellers  kan ende dårlig, psykologiske spill

Veiledningsgruppe i TA

Transaksjonsanalyse for viderekommende. Profesjonell og personlig vekst og utvikling

For deg som vil styrke din kompetanse i arbeid med mennesker for eksempel innenfor:

 • psykoterapi
 • coaching
 • rådgivning
 • organisasjons – og lederutvikling
 • undervisning
 • sjelesorg
 • veiledning.

Her er også mulighet for spesialtrening for deg som ønsker å bli godkjent TA praktiker. Alle timer vil telle i kravet som stilles for å ta eksamen i Transaksjonsanalyse.

Tilbudet gis primært ved gruppesamlinger, men individuell veiledning er mulig i tillegg etter avtale. Vi har 3-4 samlinger à to dager i semesteret. Det er ingen fast avslutningstid, men man binder seg for ett semester av gangen. Kursbevis gis for den tid man har deltatt.

Gruppen vil bestå av deltakere med ulik erfaringsbakgrunn, både med hensyn til kompetansenivå og arbeidsområde, noe vi har god erfaring med.

Konsepter fra 101 kurset vil bli utdypet og oppdatert.
I god TA tradisjon vil vi gjennom kontrakter ha fokus på hvilke læringsmål du ønsker å sette deg til enhver tid.
Slik kan du skreddersy din læring når det gjelder å utvikle deg angående de relasjonelle utfordringer du står i.

Vekst og utvikling skjer ved trening og veiledning, i tillegg til teoretiske innlegg, diskusjoner, demonstrasjoner og rollespill, gjerne med bruk av video.

Det vil også være mulig å få trening i å veilede, altså å få veiledning på veiledning.

Forutsetningen for å delta er grunnkurset i TA, 101.
Dessuten vil det være en fordel å stå i et relevant arbeid med mennesker. 

Våren  2022:

Januar:   14 + 17

Februar:   4 + 7

Mars:        4 + 7

Mai:         13 + 16

Juni:        10 + 13

Sted:
Sundveien 7b, 1397 Nesøya, like utenfor Sandvika.

Nærmere opplysninger og påmelding ved henvendelse til kursansvarlig Oddmund Teigen på tlf. 91537327 eller e-post:oddmund@teigen.us 

Oddmund Teigen

Transaksjonsanalytiker, veileder og lærer,  ITAA/EATA
Veileder, Pastoral-Klinisk Utdanning
Godkjent psykoterapeut av European Association for Psychotherapy
Assosiert medlem, Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening
Sundveien 7c,  1397 Nesøya
Mob: 915 37 327        Tel:  66 84 79 03         Bankgiro: 8389.12.15269
E-post: oddmund@teigen.us