Her er vår nye delegat til EATA, Marit Lyngra og hennes rapport fra sitt første møte i Council, og inntrykk fra sommerens konferanse i Geneve

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

PRESENTASJON AV MARIT LYNGRA/NY EATA DELEGAT

maritlyngraFørst av alt bør jeg vel introdusere meg selv, ettersom jeg er den nye NTAF delegaten til EATA i tillegg til å være et relativt nytt medlem i NTAF.

Jeg dro til London som ung musikkstudent med en plan om å studere et år, for så å reise tilbake til Oslo igjen med masse nyttig bagasje om hvordan å formidle musikk. 19 år og tre måneder senere, flyttet jeg tilbake til Norge igjen, forhåpentligvis med en del nyttig bagasje, men ikke lenger som musiker.

I løpet av mine år i London tok jeg utdannelse som psykoterapeut ved Metanoia Institute og valgte Transaksjonsanalyse, etter først å ha «snust på»  «Integrative» og «Person Centred». Som så mange andre som blir interessert i Transaksjons Analyse, var det som tiltrakk meg mest den tilsynelatende enkle måten å klargjøre mellommenneskelige relasjoner på slik at jeg følte at jeg forsto meg selv og andre bedre. TA var teorien for meg og kunne være til stor hjelp for å bedre mine egne relasjoner samt hjelpe andre til å gjøre det samme. Jeg fortsatte med stor entusiasme og tok først BA(Hons) og deretter MSc, CTA og PTSTA.

Jeg hadde privatpraksis i London i ca 8 år der jeg jobbet

fortrinnsvis med individualterapi, men også noe parterapi. Jeg jobbet deretter i litt over tre år på en spesialavdeling i et høysikkerhetsfengsel (HMP Whitemoor) ikke så langt fra Peterborough i Cambridegshire. Spesialavdelingen var en slags «last chance saloon» for langtidsinnsatte menn med alvorlige personlighetsforstyrrelser og psykopati.

I løpet av denne tiden underviste jeg av og til på Metanoia Institute, samt tok etterutdanning som klinisk veileder på Society of Analytic Psyhology.

Jeg bestemte meg så for å flytte tilbake til Norge og fikk jobb som kontorleder og psykoterapeut på Alternativ til Vold i Kristiansand, hvor jeg begynte i januar 2015, tok kort tide etter kontakt med NTAF – og nå sitter jeg her som delegat!

Rapport  fra EATA COUNCIL meeting:

Jeg reiste til EATA konferansen i Geneve noe nervøs men også svært nysgjerrig på Council Meeting – hvem er egentlig EATAs «innerste kjerne» og hva holder de egentlig på med?

Jeg ble møtt av en fin samling av åpne, vennlige, entusiastiske og hardt arbeidende Transaksjonsanalytikere fra hele Europa. Saker ble fremlagt, avstemninger avholdt, komitéer presentert og en agenda på 24 punkter (med mange underpunkter) ble presentert og nesten gjennomgått. Tre fulle dager med andre ord.

Et (synes jeg) interessant prosjekt som ble presentert var muligheten for å utvikle en database med TA artikler fra de forskjellige TA organisasjonene i Europa, der noen av disse også vil bli oversatt til engelsk. Det vil koste en del å lage denne databasen, men til gjengjeld er det muligheter for en del inntjening etter hvert. I første omgang ble det holdt en avstemning om vi skulle lage en «task force» som skal undersøke nærmere hvorvidt en slik database er liv laga og om de forskjellige organisasjonene i Europa vil stille seg positive til en slik database. Jeg å stemte «ja» til dannelsen av en slik task force .

Valg av Vice President ble gjort og vår kollega fra Sverige, Eleonore Lind, ble enstemmig valgt.

Komiteer møttes og jeg tilbrakte tid med COC (Commission of Certification) og RTDC, (Research and Theory Development Committee).

Jeg endte opp med å bli med i COC men hadde også stort utbytt av RTDC. De la frem et forslag om at hver tredje konferanse burde være en Research Conference, med fokus på Theory Development i tillegg til presentasjon av forskning.

Dette ble også vedtatt, og etter min mening bør vi kunne vise til solid forskning om at TA faktisk er så bra som vi mener at det er! (Dagens preken)

Inntrykk fra EATA konferansen 2016.

Selve konferansen var som vanlig et yrende liv med mange interessante workshops. Det er alltid spennende å se så mange mennesker fra hele Europa samlet under ett tak og alltid skuffende ikke å få med seg alt. Temaet for konferansen «Identity – Integration – Boundaries» var synlig gjennom  mange forskjellig perspektiv.

For eksempel:

  • Hva mener vi egentlig når vi snakker om TA?
  • Hvordan blir TA sett på i de forskjellige europeiske landene?
  • I hvilken kontekst bruker vi TA (organisasjon, undervisning, terapi, forskning) og
  • hva kan TA bidra med i forhold til de utfordringene vi ser i Europa i dag (flyktning- krise, integrering, folkevandring) og skal EATA bidra til politisk engasjement (Trenger vi et EATA manifest?).

I så måte var panel debatten, (eller snarere en serie med innlegg fra panel deltakere) «Social Responsibility and Contemporary Psychoterapy» ledet av Richard Erskine en fin gjenspeiling av bredden som kjennetegner EATA.

Erfarne klinikere (Charlotte Sills, Karen Minikin, Amai Mauriz,  Maria Teresa Tosi i tillegg til Richard Erskine) delte sine erfaringer og tanker om hvilket sosialt ansvar det innebærer å praktisere som psykoterapeut.

Som publikum ble vi utfordret til å tenke over hvilke verdier vi praktiserer ut i fra, politisk, religiøst osv.

Forskning og TA stod også på agendaen, mer enn det jeg har erfart tidligere, noe som også gjenspeiler det sosiale og politiske klimaet vi praktiser i, der det å kunne vise til høy grad av effektivitet er viktig i mange sammenhenger , også innen psykoterapi.

En kan sitte igjen med en følelse av at mange terapeutiske teorier og metoder konkurrere om plassen. Det preget også EATA konferansen der det i flere av workshopene gikk igjen et tema om hvor viktig det er å få spredt TA teori og metode – fordi TA er så bra! Men, og det er et men i min mening, hva mener vi når vi sier at TA er en god metode, og at TA teori er nyttig? Her tror jeg vi må bli flinkere, det er ikke nok å si at TA er bra fordi det fungerer med mine klienter.

Psykoterapeuter er jo kjent for å være notorisk dårlige til å vurdere sin egen effektivitet! Derfor ble jeg ekstra takknemlig for en fin workshop om forskning og betydningen av dette innenfor TA psykoterapi.  «The Importance of research in building professional identity» ble  presentert av Kristina Brajovic Car Blagojevic, en forsker og psykoterapeut fra Serbia.

Jeg kan jo også nevne at Research og Development Committee tar imot research proposals, så der vil jeg oppfordre de som er interessert til å sende inn forslag.

Da sier jeg takk for meg for denne gang – og takk for tillitten

Marit Lyngra

Marit kan treffes her: 
Marit Lyngra
Leder og Psykoterapeut  

Festningsgata 22, 4614 Kristiansand / +47 993 01 234 marit@atv-stiftelsen.no / atv-stiftelsen.no