Anvendelse

TA kan anvendes i alle livets situasjoner som har å gjøre med forståelse av oss selv og våre samspill
Men det finnes fire praksisområder for anvendelse av TA på en profesjonell måte og som det går an å ta eksamen i.

1. Transaksjonsanalyse i psykoterapi

Transaksjonsanalyse er både en personlighetsteori og et system til forbedring av personlig fungering og menneskelige relasjoner.
Den kan anvendes som en form for psykoterapi for et vidt spekter av psykiske plager.
Transaksjonsanalysen gir metoder til å nå bevissthet, forståelse og konstruktive endringer når det gjelder våre følelser, holdninger og adferd.
Som psykoterapi, understreker transaksjonsanalysen både våre indre opplevelser og vårt samspill.
Den baserer seg på en terapikontrakt, og den terapeutiske relasjon søkes ut fra respekt og delt ansvar.

2. Transaksjonsanalyse i organisasjonsarbeid

Anvendelsen i organisasjoner gir en systematisk tilnærming for å forstå sammenhengen mellom behov og adferd og i hvilken grad organisasjoner er effektive når det gjelder å løse sine problemer og tjene sine kunder.
Transaksjonsanalysen er nyttig både for ledere og medarbeidere.
Undervisningen av TA teorien blandes med diskusjoner, gruppearbeid og øvelser for å vise hvordan teorien kan anvendes overfor den enkeltes tanker, følelser og adferd i arbeidssituasjon
.

3. Transaksjonsanalyse i pedagogisk sammenheng

Anvendelsen innenfor pedagogikk gir en systematisk tilnærming til å forstå sammenhengen mellom adferd, læring og utdanning.
Den kan lede til konstruktive endringer i utdanningsprosessen og kan bidra til at læring blir en naturlig, motiverende og selv-realiserende opplevelse.

4. Transaksjonsanlyse i rådgivning (counselling)

EATA’s beskrivelse av denne anvendelsen er slik: ” Dette anvendelsesom råde velges av de som arbeider innenfor sosial/psykologiske og kulturelle felt.
Noen eksempler er: Sosial- og helsevesen, kirkelig arbeid/sjelesorg, kriminalomsorg, mekling, multikulturelt arbeid osv.”
I vår norske sammenheng er rådgivning kanskje sterkest knyttet til Familierådgivning.