Rapport fra EATA council og konferanse i Berlin 2017

Konferanse

Denne gang var det verdenskonferanse med ca. 1000 deltakere og 180 workshops! Så mye å velge i. Tema på konferansen i år var « Grenser, identitet og samarbeid.»

Flere workshops tok opp tema rundt sosialt ansvar og hvordan Transaksjonsanalysen kan brukes som et nyttig verktøy i den sammenheng, samt å understreke hvordan mye av TAs opphav har sitt utspring i tanken om sosialt ansvar, likeverdighet og medmenneskelighet.

Identitet var et gjennomgående tema, og ble tatt opp i flere workshops. En interessant workshop ble holdt av Elana Leigh fra Sør Afrika og Jo Stuthridge fra New Zealand.

De tok for seg sammenhengen mellom Eric Bernes røtter i psykoanalysen og de forskjellige retningene  innenfor TA som har utviklet seg siden.

De delte med oss personlige historier om egne endringer i profesjonell identitet og understreket det personlige ansvaret vi alle har når vi er en del av en stor og variert gruppe med TA som fellesnevner, her på konferansen.

«Hvordan opprettholde respekt og samarbeid på tross av forskjeller og uenigheter?» var et annet gjennomgående tema der flere workshop- ledere tok for seg temaer som omhandlet «kunsten» å være direkte og ærlig i kommunikasjon med andre samtidig som en opprettholder «OK-OK».

Grenser – både indre og ytre var et annet viktig tema. En interessant og overfylt workshop ble holdt av Ray Little fra Edinburgh som tok for seg «Erotisk motoverføring» – klinisk applikasjon og risiko. Hovedbudskapet i denne workshopen dreide seg om viktigheten av å tørre å ta opp vanskelige, ja, til og med tabu- belagte, temaer, i den hensikt å kunne redusere muligheten for at grenseoverskridelser skjer.

Council

Council møtet er et godt eksempel på kreativt og givende samarbeid mellom mange nasjoner. Økonomien er så langt i godt hold, selv om det er flere utgiftsposter vi gjerne skulle sett kunne blitt mindre! Å organisere eksamener er dyrt, men helt nødvendig og her er vi avhengig av den velvilligheten vi møter blant alle nasjonale organisasjoner som organiserer eksamener.

Forskning og TA er et økende tema og det ligger an til en flott «Research and theory development» konferanse neste år i London. Dette er viktig hvis vi som TA praktikere ønsker at TA skal bli sett på som en seriøs aktør. Det oppfordres forøvrig til å søke på forskningsmidler gjennom EATA etter at det ble gjort endringer i hvordan EATA kan gi økonomisk støtte til forskning.

Siden dette var en felles konferanse for både den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) organisasjonen, ble det holdt et møte mellom begge assosiasjonenes eksekutiv- komiteer.

Forholdet mellom de to assosiasjonene har ikke alltid vært så lett, men etter møtet mellom de to på denne konferansen er det helt tydelig at fokuset fremover er samarbeid og respekt!

Den komiteen jeg er med i har med eksamener og sertifiseringer å gjøre, og heter «Commission of Certifications» (COC).

Her sa vi farvel til fire medlemmer og ønsket tre nye velkommen. Medlemmene er nå: Christine Chevalier Frankrike, Catherine Gerard Frankrike, Eva Sylvie Rossi Italia, Betty Lutke Schipholt Nederland, Barbara Clarkson England og meg selv.

Her ser dere den «nyformede» COC komiteen, med unntak av Barbara Clarkson.

Ellers føler jeg meg som, delegat fra NTAF, svært takknemlig for å ha vært med på Council og konferanse i Berlin, en utrolig interessant og innholdsrik by, med mye historie.

Når jeg ikke oppholdt meg på council møter, eksamener og konferanse – benyttet jeg sjansen til å oppsøke flere severdigheter, bla Museums- øya i Mitte, der jeg tok disse bildene, og Stasi museet.

 

Flere kopper med kafé, et og annet glass med vin ble også konsumert sammen med gamle og nye kjente!

Jeg håper å se noen av dere til neste år på konferanse i London!

Marit

Velkommen til Norsk Transaksjonsanalytisk Forening!

Featured

NTAF er en åpen, selvstendig og landsomfattende forening
med formål å arbeide for TA’s utvikling og anvendelse i Norge.

Virkeområder er:
– Erfaringsutveksling
– Tilrettelegging av utdannings- og treningstilbud
– Informasjon til medlemmene
– Spre informasjon om TA

Medlemmer av NTAFer også medlemmer av
EATA (European Association of Transactional Analysis).

 Klikk her for å bli medlem i NTAF