Her er vår nye delegat til EATA, Marit Lyngra og hennes rapport fra sitt første møte i Council, og inntrykk fra sommerens konferanse i Geneve

PRESENTASJON AV MARIT LYNGRA/NY EATA DELEGAT

maritlyngraFørst av alt bør jeg vel introdusere meg selv, ettersom jeg er den nye NTAF delegaten til EATA i tillegg til å være et relativt nytt medlem i NTAF.

Jeg dro til London som ung musikkstudent med en plan om å studere et år, for så å reise tilbake til Oslo igjen med masse nyttig bagasje om hvordan å formidle musikk. 19 år og tre måneder senere, flyttet jeg tilbake til Norge igjen, forhåpentligvis med en del nyttig bagasje, men ikke lenger som musiker.

I løpet av mine år i London tok jeg utdannelse som psykoterapeut ved Metanoia Institute og valgte Transaksjonsanalyse, etter først å ha «snust på»  «Integrative» og «Person Centred». Som så mange andre som blir interessert i Transaksjons Analyse, var det som tiltrakk meg mest den tilsynelatende enkle måten å klargjøre mellommenneskelige relasjoner på slik at jeg følte at jeg forsto meg selv og andre bedre. TA var teorien for meg og kunne være til stor hjelp for å bedre mine egne relasjoner samt hjelpe andre til å gjøre det samme. Jeg fortsatte med stor entusiasme og tok først BA(Hons) og deretter MSc, CTA og PTSTA.

Jeg hadde privatpraksis i London i ca 8 år der jeg jobbet

fortrinnsvis med individualterapi, men også noe parterapi. Jeg jobbet deretter i litt over tre år på en spesialavdeling i et høysikkerhetsfengsel (HMP Whitemoor) ikke så langt fra Peterborough i Cambridegshire. Spesialavdelingen var en slags «last chance saloon» for langtidsinnsatte menn med alvorlige personlighetsforstyrrelser og psykopati.

I løpet av denne tiden underviste jeg av og til på Metanoia Institute, samt tok etterutdanning som klinisk veileder på Society of Analytic Psyhology.

Jeg bestemte meg så for å flytte tilbake til Norge og fikk jobb som kontorleder og psykoterapeut på Alternativ til Vold i Kristiansand, hvor jeg begynte i januar 2015, tok kort tide etter kontakt med NTAF – og nå sitter jeg her som delegat!

Rapport  fra EATA COUNCIL meeting:

Jeg reiste til EATA konferansen i Geneve noe nervøs men også svært nysgjerrig på Council Meeting – hvem er egentlig EATAs «innerste kjerne» og hva holder de egentlig på med?

Jeg ble møtt av en fin samling av åpne, vennlige, entusiastiske og hardt arbeidende Transaksjonsanalytikere fra hele Europa. Saker ble fremlagt, avstemninger avholdt, komitéer presentert og en agenda på 24 punkter (med mange underpunkter) ble presentert og nesten gjennomgått. Tre fulle dager med andre ord.

Et (synes jeg) interessant prosjekt som ble presentert var muligheten for å utvikle en database med TA artikler fra de forskjellige TA organisasjonene i Europa, der noen av disse også vil bli oversatt til engelsk. Det vil koste en del å lage denne databasen, men til gjengjeld er det muligheter for en del inntjening etter hvert. I første omgang ble det holdt en avstemning om vi skulle lage en «task force» som skal undersøke nærmere hvorvidt en slik database er liv laga og om de forskjellige organisasjonene i Europa vil stille seg positive til en slik database. Jeg å stemte «ja» til dannelsen av en slik task force .

Valg av Vice President ble gjort og vår kollega fra Sverige, Eleonore Lind, ble enstemmig valgt.

Komiteer møttes og jeg tilbrakte tid med COC (Commission of Certification) og RTDC, (Research and Theory Development Committee).

Jeg endte opp med å bli med i COC men hadde også stort utbytt av RTDC. De la frem et forslag om at hver tredje konferanse burde være en Research Conference, med fokus på Theory Development i tillegg til presentasjon av forskning.

Dette ble også vedtatt, og etter min mening bør vi kunne vise til solid forskning om at TA faktisk er så bra som vi mener at det er! (Dagens preken)

Inntrykk fra EATA konferansen 2016.

Selve konferansen var som vanlig et yrende liv med mange interessante workshops. Det er alltid spennende å se så mange mennesker fra hele Europa samlet under ett tak og alltid skuffende ikke å få med seg alt. Temaet for konferansen «Identity – Integration – Boundaries» var synlig gjennom  mange forskjellig perspektiv.

For eksempel:

  • Hva mener vi egentlig når vi snakker om TA?
  • Hvordan blir TA sett på i de forskjellige europeiske landene?
  • I hvilken kontekst bruker vi TA (organisasjon, undervisning, terapi, forskning) og
  • hva kan TA bidra med i forhold til de utfordringene vi ser i Europa i dag (flyktning- krise, integrering, folkevandring) og skal EATA bidra til politisk engasjement (Trenger vi et EATA manifest?).

I så måte var panel debatten, (eller snarere en serie med innlegg fra panel deltakere) «Social Responsibility and Contemporary Psychoterapy» ledet av Richard Erskine en fin gjenspeiling av bredden som kjennetegner EATA.

Erfarne klinikere (Charlotte Sills, Karen Minikin, Amai Mauriz,  Maria Teresa Tosi i tillegg til Richard Erskine) delte sine erfaringer og tanker om hvilket sosialt ansvar det innebærer å praktisere som psykoterapeut.

Som publikum ble vi utfordret til å tenke over hvilke verdier vi praktiserer ut i fra, politisk, religiøst osv.

Forskning og TA stod også på agendaen, mer enn det jeg har erfart tidligere, noe som også gjenspeiler det sosiale og politiske klimaet vi praktiser i, der det å kunne vise til høy grad av effektivitet er viktig i mange sammenhenger , også innen psykoterapi.

En kan sitte igjen med en følelse av at mange terapeutiske teorier og metoder konkurrere om plassen. Det preget også EATA konferansen der det i flere av workshopene gikk igjen et tema om hvor viktig det er å få spredt TA teori og metode – fordi TA er så bra! Men, og det er et men i min mening, hva mener vi når vi sier at TA er en god metode, og at TA teori er nyttig? Her tror jeg vi må bli flinkere, det er ikke nok å si at TA er bra fordi det fungerer med mine klienter.

Psykoterapeuter er jo kjent for å være notorisk dårlige til å vurdere sin egen effektivitet! Derfor ble jeg ekstra takknemlig for en fin workshop om forskning og betydningen av dette innenfor TA psykoterapi.  «The Importance of research in building professional identity» ble  presentert av Kristina Brajovic Car Blagojevic, en forsker og psykoterapeut fra Serbia.

Jeg kan jo også nevne at Research og Development Committee tar imot research proposals, så der vil jeg oppfordre de som er interessert til å sende inn forslag.

Da sier jeg takk for meg for denne gang – og takk for tillitten

Marit Lyngra

Marit kan treffes her: 
Marit Lyngra
Leder og Psykoterapeut  

Festningsgata 22, 4614 Kristiansand / +47 993 01 234 marit@atv-stiftelsen.no / atv-stiftelsen.no  

 

Inntrykk fra EATAS første teoriutviklings- og forskningskonferanse

1st EATA TA Theory Development & Research Conference. Roma 9 – 11 juli 2015

Beyond limits. Verifying the Development of TA Theory through Research

Norske konferansedeltakere var NTAF-president Oddmund Teigen og Arvid Strand (u.t.). Det var presentasjoner innen alle TA’s 4 områder, men flertallet av presentasjonene omhandlet psykoterapi. Utvalget var stort; 26 workshops av 2 timers varighet og 34 workshops av 90 minutters varighet. Det var ofte vanskelig å avgjøre hvilken workshop som ville være mest nyttig å få med seg.

Hovedtalere var psykologiprofessorene John McLeod fra Skottland og Omar Gelo fra Østerrike. Ingen av dem er transaksjonsanalytikere, men de var inviterte på grunnlag av sin kompetanse som forskere innen sosialvitenskapelige emner og sin positive holdning til  TA. Jeg synes konferansen  fortjener en omtale på NTAF’s hjemmeside selv om konferansen også er omtalt på EATA’s hjemmeside:

http://www.eatanews.org/ta-resources-and-links/research-committee-activity/

hvor vi bl.a. finner  Book Of Abstracts EATA 2015
Her gis det korte referater fra samtlige presentasjoner:

“This book of abstracts presents the state of the art of the research in all the Transactional Analysis fields: Psychotherapy, Counselling, Organizational and Educational.”

http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2012/10/BookOfAbstracts-EATA2015.pdf

Nedenfor gjengis et av PP-bildene i McLeods plenumsforedrag:

Factors that contribute to outcome: Emerging evidence and future directions

  • Therapy outcome depends on:
  • the quality of the relationship between client and therapist
  • the personal characteristics of the therapist
  • the extent to which the therapy that is provided is consistent with client preferences
  • the capacity of the therapist to collect and use feedback on client progress
  • the organisational context within which the therapy is delivered

McLeod KS Rome Conference
http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/07/McLeod-KS-Rome-Conference.pdf

McLeod workshop Rome Conference
http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/07/McLeod-KS-Rome-Conference.pdf

Psykoterapiforskningen ikke gir grunnlag for å hevde at noen metode er mer effektiv enn andre. Psykoterapeuter er imidlertid under press i mange land der helsemyndigheter og forsikringsselskaper spør hvilken metode som er best vitenskapelig dokumentert.  Da vil  metoder som passer inn i en forenklet medisinsk modell (jfr. formelen nedenfor) ofte ha et fortrinn når det publikasjoner og dermed vitenskapelig dokumentasjon.

Diagnose/syk + Behandlingsmetode/medisin = Helbredelse

Psykoterapeuter som sier at de anvender en vitenskapelig dokumentert metode – uten å nødvendigvis måtte dokumentere at det de gjør faktisk er i samsvar med en gitt behandlingsmetode  («adherence») – vil i mange land stille fremst i køen når det gjelder offentlig finansiering.  For at TA skal bli kjent som en evidensbasert behandlingsmetode trengs mer empirisk forskning. Dette ble poengtert i Gelos foredrag. Han hadde gjennomgått til sammen TA-501 artikler, 467 fra TAJ og 34 fra IJTAR. Blant hans anbefalinger var flere RCT-studier (randomiserte kliniske forsøk) og publisering  av TA-artikler i «non-TA journals»:

Gelos anbefalinger for videre TA-forskning:

1.1. More RCTs and single-case experiments + Quasi-experiments (for Evidence-Based Practice: socio-political legitimation —> ESTs?)

1.2. More Naturalistic studies (for Practice-Based Evidence: professional legitimation)

1.3. Set up/Get involved in Practice Research Networks (PRNs; i.e., multicentric practitioners-researchers collaborations) (e.g.: SPR-PRN on Therapist Training and Development – see Irene Messina & Marco Sambin)

1.4. Increase networking with universities

1.5. Publish in non TA Journals (increase dialogue see [peer-review] with non TA researchers)

Gelo KS_Rome_Conference

http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/07/Gelo-KS_Rome_Conference.pdf

Litt motstrøms med William Cornell                                                                               Evidensbasert praksis er en god ambisjon så lenge det ikke dreier seg om å tildekke kompleksiteten i mellommenneskelig kontakt. For mitt vedkommende ble William Cornells presentasjoner spesielt interessante. Cornell  framstår som en kroppsorientert psykoanalytisk transaksjonsanalytiker  med  en klar  fenomenologisk  og relasjonell orientering til psykoterapi. Han er opptatt av at terapi er mer enn ord og snakker om 3 nivåer av kommunikasjon; verbal, nonverbal og subsymbolsk. Dette er viktige erkjennelser når det gjelder å spore faktiske betydninger av div. tidligere erfaringer, dvs.  «recapture the original experience». Han mente for øvrig at statistikk i form av utfallsdata («outcome data») handler mer om hva man ønsker å formidle enn hva som faktisk foregår i behandlingen, en kommentar jeg synes det er lett å si meg enig i.

Svenske bidrag
Sverige stilte med tre foredragsholdere.  Her gjengis presentasjonene til Eleonore Lind og Stefan Sandsstrøm, jeg har p.t. ikke fått tak i Roland Johnssons foredrag, men det vises til et sammendrag i Book of abstracts.  Lind har lang erfaring med mekling både i Norge og Sverige. Når to parter møtes i forliksretten er meklerens oppgave bl.a. å bidra til at de involverte parter deltar aktivt. I presentasjonen omtales viktige TA-prinsipper og metoder samt 4 ulike meglingsstiler.

Eleonore Lind, TA and Mediation

Sandstrøm mener at jeg-tilstands-teori kan og bør knyttes til hukommelsesforskning. Han  introduserer her sitt  begrep «Thematic groupments of ego states.»

Stefan Sandstrøm, A research model of ego states

Arvid Strand

Velkommen til Norsk Transaksjonsanalytisk Forening!

Featured

NTAF er en åpen, selvstendig og landsomfattende forening
med formål å arbeide for TA’s utvikling og anvendelse i Norge.

Virkeområder er:
– Erfaringsutveksling
– Tilrettelegging av utdannings- og treningstilbud
– Informasjon til medlemmene
– Spre informasjon om TA

Medlemmer av NTAFer også medlemmer av
EATA (European Association of Transactional Analysis).

 Klikk her for å bli medlem i NTAF