Introduksjonskurs (101)

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE – 101 Kurs

18. og 19. Mai 2017

Kurset vil gi en forståelse av individer og samspill, og hvordan vi kan få det bedre med oss selv og i vårt forhold til andre.
Det vil være nyttig for alle, ikke minst for den som arbeider med mennesker, for eksempel i sosial- og helsevesen, undervisning, personaladministrasjon, kirkelig sammenheng og organisasjons – og lederutvikling.

101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen og er en forutsetning for å utdanne seg videre innen TA.

Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjon og diskusjon.

Hovedbolkene vi analyserer er:

 • Personlighetens struktur, jeg-tilstander
 • Personlighetens utvikling, livsplan
 • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
 • Samspill som kan ende dårlig, psykologiske spill
Kursleder er Oddmund Teigen, som er internasjonalt godkjent til å lede slike kurs. Kursbeviset som gis er derfor også internasjonalt godkjent.

TID:
Torsdag 18. mai kl. 10.00 – 17.00
Fredag 19. mai, samme klokkeslett, eller en time tidligere hvis deltakerne ønsker.

STED:
Sundveien 7B, Nesøya, like utenfor Sandvika.

PRIS:
Kr. 1.500.- Inkluderer kaffe/te/kjeks og frukt.
For medlemmer av NTAF, kr. 1.200,- Man kan bli medlem for kr. 150,-

PÅMELDING SNAREST.
ANTALL DELTAKERE: MAKS. 12

For mer informasjon og påmelding, kontakt Oddmund Teigen, tlf. 91537327 eller e-post: oddmund@teigen.us 

Oddmund Teigen

Transaksjonsanalytiker, veileder og lærer,  ITAA/EATA
Veileder, Pastoral-Klinisk Utdanning
Godkjent psykoterapeut av European Association for Psychotherapy
Assosiert medlem, Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening
Sundveien 7c,  1397 Nesøya
Mob: 915 37 327        Tel:  66 84 79 03         Bankgiro: 8389.12.15269
Fax: 66 77 93 46         E-post: oddmund@teigen.us

Veiledningsgruppe i TA

Transaksjonsanalyse for viderekommende. Profesjonell og personlig vekst og utvikling

For deg som vil styrke din kompetanse i arbeid med mennesker for eksempel innenfor:

 • psykoterapi
 • coaching
 • rådgivning
 • organisasjons – og lederutvikling
 • undervisning
 • sjelesorg
 • veiledning.

Her er også mulighet for spesialtrening for deg som ønsker å bli godkjent TA praktiker. Alle timer vil telle i kravet som stilles for å ta eksamen i Transaksjonsanalyse.

Tilbudet gis primært ved gruppesamlinger, men individuell veiledning er mulig i tillegg etter avtale. Vi har 3-4 samlinger à to dager i semesteret. Det er ingen fast avslutningstid, men man binder seg for ett semester av gangen. Kursbevis gis for den tid man har deltatt.

Gruppen vil bestå av deltakere med ulik erfaringsbakgrunn, både med hensyn til kompetansenivå og arbeidsområde, noe vi har god erfaring med.

Konsepter fra 101 kurset vil bli utdypet og oppdatert.
I god TA tradisjon vil vi gjennom kontrakter ha fokus på hvilke læringsmål du ønsker å sette deg til enhver tid.
Slik kan du skreddersy din læring når det gjelder å utvikle deg angående de relasjonelle utfordringer du står i.

Vekst og utvikling skjer ved trening og veiledning, i tillegg til teoretiske innlegg, diskusjoner, demonstrasjoner og rollespill, gjerne med bruk av video.

Det vil også være mulig å få trening i å veilede, altså å få veiledning på veiledning.

Forutsetningen for å delta er grunnkurset i TA, 101.
Dessuten vil det være en fordel å stå i et relevant arbeid med mennesker. 

Våren 2017:
Februar: 01 og 02
April: 27 og 28
Mai: 11 og 12
Juni: 08 og 09
Sted:
Sundveien 7b, 1397 Nesøya, like utenfor Sandvika.

Nærmere opplysninger og påmelding ved henvendelse til kursansvarlig Oddmund Teigen på tlf. 91537327 eller e-post:oddmund@teigen.us 

Oddmund Teigen

Transaksjonsanalytiker, veileder og lærer,  ITAA/EATA
Veileder, Pastoral-Klinisk Utdanning
Godkjent psykoterapeut av European Association for Psychotherapy
Assosiert medlem, Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening
Sundveien 7c,  1397 Nesøya
Mob: 915 37 327        Tel:  66 84 79 03         Bankgiro: 8389.12.15269
Fax: 66 77 93 46         E-post: oddmund@teigen.us