Oppdag mer om deg selv og dine samspill med andre INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE Kurset vil gi en mulighet til å høyne vår bevissthet for det som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Det kan dreie seg om tanker, følelser og adferd. Ved økt bevissthet, kan vi settes i stand til å se/gjøre ønskede endringer i gamle, innlærte mønstre. Det kan gjelde både privat og på jobb. Siden det relasjonelle perspektivet er viktig i TA, vil begrepet «kontrakt», være viktig. Det betyr at vi sammen blir enige om hvordan vi vil gjennomføre kurset, og at vi blir enige om taushetsplikt, i den grad noen deler personlige historier. For oss prester, vil kurset ha relevans for alle våre oppgaver og relasjoner. Vi beveger oss jo i et mangfold av oppgaver, som f.eks. forkynnelse, undervisning, sjelesorg, ledelse, medarbeiderskap og mye mer. 101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen. Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjoner og diskusjoner. Hovedbolkene vi analyserer er og gjør tilgjengelig for ny bevissthet, er: • Personlighetens struktur, jeg-tilstander • Personlighetens utvikling, livsplan • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen • Hvordan takle, eventuelt endre, samspill som ellers kan ende dårlig, psykologiske spill

101 kurs

Oppdag mer om deg selv og dine samspill med andre

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE

Kurset vil gi en mulighet til å høyne vår bevissthet for det som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Det kan dreie seg om tanker, følelser og adferd. Ved økt bevissthet, kan vi settes i stand til å se/gjøre ønskede endringer i gamle, innlærte mønstre. Det kan gjelde både privat og på jobb.

Siden det relasjonelle perspektivet er viktig i TA, vil begrepet «kontrakt», være viktig. Det betyr at vi sammen blir enige om hvordan vi vil gjennomføre kurset, og at vi blir enige om taushetsplikt, i den grad noen deler personlige historier.

For oss prester, vil kurset ha relevans for alle våre oppgaver og relasjoner. Vi beveger oss jo i et mangfold av oppgaver, som f.eks. forkynnelse,  undervisning, sjelesorg, ledelse,  medarbeiderskap og mye mer.

101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen.

Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjoner og diskusjoner.

Hovedbolkene vi analyserer er og gjør tilgjengelig for ny bevissthet, er:

  • Personlighetens struktur, jeg-tilstander
  • Personlighetens utvikling, livsplan
  • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
  • Hvordan takle, eventuelt endre, samspill som ellers  kan ende dårlig, psykologiske spill

Skriv tekst her

Oppdag mer om deg selv og dine samspill med andre

INTRODUKSJONSKURS I TRANSAKSJONSANALYSE

Kurset vil gi en mulighet til å høyne vår bevissthet for det som skjer i oss selv og mellom oss og andre. Det kan dreie seg om tanker, følelser og adferd. Ved økt bevissthet, kan vi settes i stand til å se/gjøre ønskede endringer i gamle, innlærte mønstre. Det kan gjelde både privat og på jobb.

Siden det relasjonelle perspektivet er viktig i TA, vil begrepet «kontrakt», være viktig. Det betyr at vi sammen blir enige om hvordan vi vil gjennomføre kurset, og at vi blir enige om taushetsplikt, i den grad noen deler personlige historier.

For oss prester, vil kurset ha relevans for alle våre oppgaver og relasjoner. Vi beveger oss jo i et mangfold av oppgaver, som f.eks. forkynnelse,  undervisning, sjelesorg, ledelse,  medarbeiderskap og mye mer.

101-kurset er en formalisert innføring, godkjent av den internasjonale (ITAA) og den europeiske (EATA) TA-organisasjonen.

Grunnbegrepene blir gjennomgått teoretisk og ved hjelp av øvelser, demonstrasjoner og diskusjoner.

Hovedbolkene vi analyserer er og gjør tilgjengelig for ny bevissthet, er:

  • Personlighetens struktur, jeg-tilstander
  • Personlighetens utvikling, livsplan
  • Typiske kommunikasjonsformer, den egentlige transaksjonsanalysen
  • Hvordan takle, eventuelt endre, samspill som ellers  kan ende dårlig, psykologiske spill