Hva er TA

Enkelt sagt er TA en måte å forstå mennesker og samspill på.

1. Strukturanalyse

Analyse av personligheten
Strukturell analyse av ego-tilstander var utgangspunktet for Eric Berne i hans utvikling fra tradisjonell psykoanalyse til de interaktive, psykodynamiske metodene i Transaksjonsanalyse.
Som en videreføring av det Freudianske, teoretiske konseptet av Ego, eller jeg-et, foreslår Transaksjonsanalysen en modell basert på tre systemer av ego-funksjoner.Disse systemer kaller Barne jeg-tilstander, Foreldre jeg-tilstander og Voksen-jeg-tilstander.

2. Analyse av transaksjoner

Analyse av kommunikasjon
Menneskelig kommunikasjon baseres på en serie av transaksjoner:
Jeg sier noe til deg og du sier noe til meg, verbalt og non-verbalt, og ofte på mer enn ett nivå av gangen.
Ved å bruke modellen av jeg-tilstander, kan vi observere transaksjoner mellom
forskjellige jeg-tilstander hos folk. De kan for eksempel gå mellom en Barne jeg-tiltand
hos en person til en Foreldre jeg-tilstand hos en annen, eller mellom en Voksen jeg-tilstand hos den ene til en Voksen jeg tilstand hos den andre. Analyse av transaksjonene gir oss en måte å forstå kommunikasjonen på, og hvis den er ineffektiv eller destruktiv, hjelpe oss å finne bedre alternativer som kan gi mer tilfredsstillende relasjoner.

3. Spillanalyse

Analyse av indirekte kommunikasjon
Det var Eric Berne’s publikasjoner om psykologiske spill som først trakk den største interessen til TA og hans bok: “Games people play” ble bestseller i sin tid.
Folk lærer ofte tidlig i livet at det ikke er trygt å be om det de vil ha på en direkte måte og, uten at de er seg det bevisst, finner de i stedet på indirekte eller skjulte måter å prøve å løse sine mellom-menneskelige problemer på.
En forståelse av spillteorien, kan gi oss mulighet til alternativer for å unngå misforståelser og utilfredsstillende samspill.

4. Livsplansanalyse

Analyse av psykologiske planer for livet
Folk lurer ofte på hvordan en er blitt som en er i dag. Hvordan vi har bestemt oss for dette tidlig i livet, ved å lage et slags manuskript å leve etter, er kjernen i denne del av TA teorien.