Om NTAF

Foreningen ble stiftet 2. April 1982.

NTAF er en åpen, selvstendig og landsomfattende forening
med formål å arbeide for TA’s utvikling og anvendelse i Norge.

Virkeområder er:

  • Erfaringsutveksling
  • Tilrettelegging av utdannings- og treningstilbud
  • Informasjon til medlemmene
  • Spre informasjon om TA

Medlemmer av NTAF er også medlemmer av
EATA (European Association of Transactional Analysis).

Kontingent til EATA betales som en del av årskontingenten til NTAF.

NTAF er den formelle norske kontakten til den europeiske,(EATA) og den internasjonale, (ITAA) TA organisasjonen.

Det finnes seks kategorier medlemmer i EATA.

1. Associate member
2. Regular member (101)
3. Trainee (EATA or ITAA)
4. Certified Transactional Analyst
5. Provisional TSTA
6. TSTA

Styret i NTAF:

Leder: Oddmund Teigen, Sundveien 7c, 1397 Nesøya.
Tlf. 66 84 79 03. fax: 66 77 93 46. Mobil : 91 53 73 27
e-post: oddmund@teigen.us 

Kasserer: Ramona H.Lind

Sekretær: Trond Arne Hauge

Styremedlemmer: Bjarte Nysæter Svensen

Klikk her for å bli medlem i NTAF