Utdanning

Utdanning og trening i TA er tilgjengelig for interesserte på alle nivåer i sin karriere.

Det er mulig å delta i diverse TA kurs og veiledning uten å behøve å ta eksamen. Se vårt kurs “101 kurs” eller vårt “Transaksjonsanalyse for viderekommende“.

For å bli godkjent transaksjonsanalytiker kreves følgende:

  • Introduksjonskurs, såkalt 101 kurs
  • Kontrakt med en godkjent trener/veileder
  • Et visst antall timer i: a) Egen praksis, b) Veiledning, c) Avansert teori,d) terapi/egenutvikling.
  • Godkjent skriftlig oppgave, i form av et case study.
  • Muntlig eksaminasjon.

Mer informasjon om utdannelse finnes hos EATA (European Association for Transactional Analysis) og kan leses her.