Utdanning

Utdanning og trening i TA er tilgjengelig for interesserte på alle nivåer i sin karriere.

Det er mulig å delta i diverse TA kurs og veiledning uten å behøve å ta eksamen. Se vårt kurs “101 kurs” eller vår “Veiledningsgruppe”.

Veiledning / Trening/ Utdanning

Profesjonell og personlig vekst og utvikling

for deg som vil styrke din kompetanse i arbeid med mennesker for eksempel innenfor: psykoterapi, coaching, undervisning, sjelesorg eller veiledning.

Tilbudet gis primært ved gruppesamlinger, men individualveiledning er mulig i tillegg etter avtale. Vi har 5 samlinger à to dager i semesteret.  Man binder seg for min. ett semester av gangen.

Gruppen vil bestå av deltakere med ulik erfaringsbakgrunn, både med hensyn til kompetansenivå og arbeidsområde, noe vi har god erfaring med.

Vi vil styrke våre ferdigheter i det som ansees som felles kjernekompetanse i arbeid med mennesker, men også selve læringsprosessen er i fokus.

Vi vil høyne bevisstheten om hvordan vi lærer og bli bedre på å gi og motta feedback.

Vi vil øke vår evne til å evaluere oss selv og til å reflektere over vår praksis.

Hvordan vi forholder oss til følelser, så vel som tanker og atferd, er viktig, både våre egne og andres.

Bruk av kontrakter vil studeres, sett i forskjellige sammenhenger, både på klientnivå og i veiledningen.

Vi vil forholde oss til veiledningsmodeller av mer generell karakter og spesielt til veiledning med Transaksjonsanalytisk vinkling.

Vår vekst og utvikling skjer primært ved trening og veiledning, men også ved didaktiske innlegg, diskusjoner, demonstrasjoner og rollespill, gjerne med bruk av video.

Det vil også være mulig å få trening på selv å veilede, altså å få veiledning på veiledning.

Forutsetninger for å delta:

 1. Gjennomgått grunnkurs i TA, 101 kurs.
 2. Stå i et relevant arbeid med mennesker.

Våren 2022

Januar:   14 + 17

Februar:   04 + 07

Mars:       04 + 07

Mai:         13 + 16

Juni:        10 + 13

 • Introduksjonskurs, såkalt 101 kurs
 • Kontrakt med en godkjent trener/veileder
 • Et visst antall timer i: a) Egen praksis, b) Veiledning, c) Avansert teori,d) terapi/egenutvikling.
 • Godkjent skriftlig oppgave, i form av et case study.
 • Muntlig eksaminasjon.

Mer informasjon om utdannelse finnes hos EATA (European Association for Transactional Analysis) og kan leses her.

 • Introduksjonskurs, såkalt 101 kurs
 • Kontrakt med en godkjent trener/veileder
 • Et visst antall timer i: a) Egen praksis, b) Veiledning, c) Avansert teori,d) terapi/egenutvikling.
 • Godkjent skriftlig oppgave, i form av et case study.
 • Muntlig eksaminasjon.

Mer informasjon om utdannelse finnes hos EATA (European Association for Transactional Analysis) og kan leses her.

 • Introduksjonskurs, såkalt 101 kurs
 • Kontrakt med en godkjent trener/veileder
 • Et visst antall timer i: a) Egen praksis, b) Veiledning, c) Avansert teori,d) terapi/egenutvikling.
 • Godkjent skriftlig oppgave, i form av et case study.
 • Muntlig eksaminasjon.

Mer informasjon om utdannelse finnes hos EATA (European Association for Transactional Analysis) og kan leses her.